PROGRAMACION / SCHEDULE

        
SELECCIÓN OFICIAL | OFFICIAL SELECTION
MEQUINENSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2016


VIERNES 26 | FRIDAY 26th
19:00 H - SECCION ANIMACION / ANIMATION SECTION

SÁBADO 27 | SATURDAY 27th
18:00 H - SECCION / SECTION EBRE 

20:00 H - SECCION / SECTION SEGRE

DOMINGO 28 | SUNDAY 28th
18:00 H - SECCION / SECTION CINCA